Werkwijze

Snel, Persoonlijk, Vakkundig en Doelgericht

Stel een vraag

Vertrouwenspersoon

Begeleiding van verzuim en re-integratie is mensenwerk. Daarom hanteren wij een snelle, persoonlijke aanpak. Zeker bij arbeidsgerelateerd verzuim is het van groot belang dat u en uw werknemer snel met elkaar om de tafel gaan zitten. Bij te lang wachten kan de situatie escaleren en een onherroepelijk karakter krijgen. De verzuimbegeleider van PreVitaliteit werpt zich op als vertrouwenspersoon van zowel werkgever als werknemer. Wij gaan niet tussen u in staan, maar naast u. Dit biedt openingen voor een gesprek waarmee iedereen verder komt.

 

Wanneer overeenstemming niet binnen bereik komt, treedt PreVitaliteit op als conflictbemiddeleaar. Wij onderhandelen om tot een oplossing te komen waar beide partijen mee uit de voeten kunnen. Wij blijven met twee benen op de grond en zeggen u waar het op staat. Wij streven ernaar dat uw medewerker gezond en gemotiveerd aan het werk kan gaan.

Betaling per verrichting

Wie houdt er van verrassingen achteraf? Onze opdrachtgevers in ieder geval niet. Bij PreVitaliteit heeft u vooraf duidelijkheid over de mogelijke kosten. U betaalt een bescheiden abonnementstarief op basis van het aantal medewerkers. Dit bedrag investeren wij in uw eigen verzuimportaal, waarin zieke medewerkers worden geregistreerd. Met dit systeem borgt u uw verzuimaanpak op efficiënte en rechtsgeldige wijze volgens de Wet verbetering Poortwachter. Dit is tevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tegelijkertijd biedt dit digitale verzuimsysteem u volop mogelijkheden voor specifieke managementrapportages of een koppeling met uw eigen software.

 

Heeft u geen verzuim en langdurig zieke medewerkers? Dan blijft het hierbij. Overige werkzaamheden worden gefactureerd op basis van verrichtingen. Vooraf ontvangt u hiervoor een gespecificeerde prijsopgave. Zo weet u dat u nooit teveel betaalt.